Eltronika

PL | EN | CZ

Image

Výzkum a vývoj

JIž mnoho let provádíme výzkumné a vývojové práce na rozvoji nových technologií v oblasti synchronizace času a frekvence. Naši specialisté mají rozsáhlé znalosti v oblasti časových serverů, komunikace M2M a elektroniky.

Jsme předním poskytovatelem telemetrických řešení a časových serverů založených na systémech poskytovaných následujícími společnostmi: Siemens, Sun Microsystems, Microsoft, HP, Oracle, Philips, ABB, IBM, Emerson, Vodafone, Motorola. Našimi nejdůležitějšími klienty jsou: ČEZ,SŽDC, France Telecom, Slovak Telecom, EUROBANK, BOSH, ING Bank, Fortis, PKO BP, Pekao SA, PKN ORLEN, RAFINERIA GDAŃSKA, Telekomunikacja Polska SA, Centertel, Polkomtel.

Slide 1
ikona testNAŠE TECHNOLOGIE VYUŽÍVJÍ VLÁDNÍ AGENTURY:
Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Kancelář polského parlamentu, Kancelář Senátu Polské Republiky, Kancelář prezidenta a předsedy vlády Polské Republiky, The Royal Observatory of Belgium , Varšavská burza cenných papírů.
ikona testVÝVOJ ATOMICKÝCH HODIN ČEZU
pomocí protokolu NTP pro synchronizaci času, který byl oceněn na Přesném časově a časově intervalovém setkání systémů a aplikací v USA v roce 2004.
BYLI JSME TAKÉ SOUČÁSTÍ PROJEKTU PIONIER, KTERÝ SE ZABÝVAL:
  • vývoj specializovaných GPS časových přijímačů s velmi vysokou (50 ns) přesností, používaných pro časovou synchronizaci sítí superpočítačů v Polsku;
  • návrh, výroba a dodávka systému časové synchronizace pro polskou optickou síť vytvořenou pro vzdělávací účely.


V posledních letech náš technický tým vyvinul a vytvořil projekt s názvem RunRabbit - přesnost sub-nanosekund v synchronizaci zařízení a přenosu dat v systémech v reálném čase, založený na Ethernetu a protokolu IEEE1588.

Systém RunRabbit je reakcí na trendy ve vývoji distribuovaných systémů a na potřebu rychlé a deterministické kontroly informací zasílaných v použité síti.
Hlavním cílem projektu bylo navrhnout a vyrobit prototyp systému na hardwarové a systémové úrovni pro vysokou přesnost a deterministický a spolehlivý přenos dat vyvinutý v síti Gigabit Ethernet. Systém je založen na nejnovějším synchronizačním řešení, kterým je protokol White Rabbit.

Více informací o projektu RunRabbit: http://www.runrabbit.eu

Image

DALŠÍ, SPOLUPRACUJEME S:

Členové našeho týmu byli také zapojeni do projektu GALILEO, který provozuje Centrum pro výzkum vesmíru Polské akademie věd. Cílem tohoto projektu bylo poskytnout signál založený na satelitní technologii umožňující přesnou polohu a navigaci.

Výsledkem projektu byl specializovaný přijímač času Galileo, který byl spolu se speciální anténou dodán do časové a frekvenční laboratoře Centra kosmického výzkumu Polské akademie věd v Astrogeodynamické observatoři v Borowcu.